My udostępniamy narzędzia, Ty zdajesz!
Poniedziałek, 30 września 2013 08:11
Specyfika rynku pracy sprawiła, że coraz więcej osób widzi potrzebę podnoszenia kwalifikacji. Trend ten wymusza konieczność opracowania metod zwiększających efektywność nauki. Narzędziem, które to umożliwia jest Stux - interaktywna aplikacja pozwalająca na pełne wykorzystanie technologii i potencjału sociallearningowego.
 
 
 
 
 

Głównym zadaniem aplikacji jest ułatwienie procesu uczenia się poprzez stworzenie platformy wymiany wiedzy miedzy tymi, którzy już ją posiadają, a tymi, którzy chcą ją zdobyć. Dlatego system został zaprojektowany do pracy w dwóch trybach – nauki i zdawania egzaminu oraz dzięki panelowi kreacyjnemu – tworzenia go. Zautomatyzowanie pomiarów postępu nauki i możliwość monitorowania wyników, pozwala z kolei bieżąco weryfikować stan przygotowania. Szczególną wartością Stuxa jest społeczność, która gromadzi się wokół danego egzaminu, tworząc unikalną, sprofilowaną tematycznie, grupę ekspercką przekazującą sobie wiedzę w danej specjalizacji.

 

Lifelong learning – nauka, która nie kończy się na magistrze

 

Idea powstania platformy sociallearningowej jaką jest Stux, wpisuje się w coraz wyraźniejszy trend lifelong learningu - ogólnie pojętego zdobywania wiedzy oraz nowych kompetencji przez cały okres aktywności zawodowej czy jeszcze na etapie jej planowania. Czasy, kiedy edukacja kończyła się na etapie studiów, a jeden fakultet gwarantował stabilizację zawodową, dawno minęły. Sukces na współczesnym rynku pracy wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Ukończenie dodatkowych kursów oraz zdobywanie certyfikatów, to warunek niezbędny dla każdego, kto nie chce czuć się zagrożony ze strony ambitniejszych i lepiej wykształconych kandydatów. Stux powstał, aby maksymalnie skrócić oraz zoptymalizować czasochłonny proces zdobywania wiedzy i nowych kompetencji. Dzięki jego zasobom praca, którą należy wykonać, aby przygotować się do zdania certyfikatu i podniesienia kwalifikacji zawodowych, zostanie pomniejszona o długotrwały etap zdobywania i systematyzowania odpowiednich materiałów. A możliwość korzystania z narzędzi do monitorowania postępów w nauce pozwoli kontrolować efekty naszych wysiłków nad umocnieniem pozycji na rynku pracy.

 

Social learning – Ty też możesz nauczyć innych

 

Stux to interaktywna platforma sociallearningowa wyposażona w multitaskowe narzędzia do trybu nauki, przechodzenia symulacji testowych i trybu tworzenia egzaminu.  System adresowany jest zarówno do studentów, absolwentów, jak i osób pracujących, otwartych na doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji. Skupia wokół siebie społeczność ludzi zorientowanych na sukces zawodowy i  dążących do umocnienia swojej pozycji na rynku pracy. Użytkownicy Stuxa z uwagi na dwa kanały operacyjne systemu dzielą się więc na: twórców i osoby korzystające z zasobów udostępnianych w ramach serwisu. Rozbudowany zakres funkcjonalności umożliwia przeprowadzanie testów jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru, z różnymi wariantami czasowymi, punktacji oraz scenariuszami odpytywania. Korzyści z bycia użytkownikiem platformy odnoszą zarówno osoby przygotowujące się do egzaminów, jak i ci, którzy je opracowują i udostępniają.

 

 


 

 

Wiedza, to kapitał/aktywo – tutaj na niej zarabiasz

 

Proces tworzenia własnych symulacji testowych dotyczy zarówno osób, które już wybrane certyfikacje posiadają, jak i tych, które dopiero zamierzają do nich przystąpić. Ci ostatni, zdobywają dostęp do zasobów oraz technologii, która umożliwia profesjonalne przygotowanie się do testu, monitorowanie postępów w nauce, a następnie przeprowadzenie symulacji egzaminu. A ta pierwsza grupa, zasilająca serwis kontentem egzaminacyjnym, zyskuje możliwości zarobkowe. Gwarancja benefitu finansowego jest uwarunkowana wartością merytoryczną dostarczanych pytań i odpowiedzi. Standardy jakościowe testów są weryfikowane dwupoziomowo: przez samych użytkowników oraz przy wykorzystaniu zautomatyzowanego systemy ratingowego wewnątrz platformy. Restrykcyjność tego procesu wynika przede wszystkim z udziału w ocenie wszystkich użytkowników egzaminu, motywując w ten sposób osoby udostępniające do jak największej rzetelności merytorycznej w trakcie opracowywania testów. Dzięki tego rodzaju zależności zyskują obie strony – korzystająca z symulacji i tworząca je.

 

Interaktywna technologia – tutaj uczysz się efektywnie

 

To co wyróżnia Stuxa to nie tylko możliwość interaktywnej nauki, ale przede wszystkim tworzenia egzaminów przez jego użytkowników. To wielofunkcyjna i interaktywna technologia wsparta o forum wymiany wiedzy i zdawania testów w jednym miejscu. Platforma porządkuje zasoby egzaminacyjne według katalogu branż. Każda posiada swoją bazę testów i certyfikacji specjalistycznych. Panel administracyjny profilu użytkownika umożliwia wybór trybu operacyjnego: nauki i zdawania egzaminu albo jego tworzenia. Statystyki dostępne na każdym z tych poziomów parametryzują wszystkie wykonywane na nim procesy: dodawanie pytań, odpowiedzi, postęp w nauce czy wyniki, jakie dany użytkownik osiąga. Social rating zaś kalibruje wartość zasobów na podstawie rankingów i komentarzy. A wszystko to zamknięte w jednym ekosystemie, w którym spotyka się społeczność ucząca się i dzieląca się tą wiedzą.

 

Stux - to się po prostu opłaca

 

Aby utrzymać się na rynku pracy trzeba się rozwijać. Innego wyboru nie ma. Ucząc się można jednak zdecydować o wyborze metody oraz tym jak eksploatować wiedzę. Mogą one trafić do wirtualnego lub rzeczywistego kosza, mogą także przynieść korzyści innym uczącym się, a autorom wynagrodzenie za wysiłek związany z opracowaniem. Korzystanie ze Stuxa opłaca się także dlatego, że jego zasoby gromadzić będą pod jednym adresem maksymalnie zróżnicowany zakres testów z wielu dziedzin, zarówno pod prestiżowe certyfikaty krajowe, jak i międzynarodowe, podnoszące wartość pracownika w Polsce i poza jej granicami. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdzenie Stuxa, jego funkcjonalności i zasad w okresie testowym jest bezpłatne. Dzięki temu potencjalni użytkownicy mogą zapoznać się z jego specyfiką. Darmowy dostęp do platformy przez cały czas mają także wszystkie osoby posiadające status studenta, niezależnie od wieku.

 

Uciec od nauki się nie da, nawet po zakończeniu szkoły, uzyskaniu dyplomu magistra i rozpoczęciu pracy zawodowej. Można jednak zdecydować, w jaki sposób proces edukacji będzie przebiegał i jak bardzo na nim skorzystamy. Dzięki Stuxowi korzyści związane z nauką mogą być dużo większe niż tylko dyplom czy prestiżowy certyfikat.

 

KK

Fot. Fotolia

 

 


 

 
 
Który język obcy chciałbyś doskonale znać?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

 
 
 
© 2009-2014 www.eSpinacz.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronie materiałów bez wiedzy i zgody redakcji - zabronione.
Pomoc przy aktualizacji serwisu - Coffeewebsite.pl