IV Ekonomiczne Forum Młodych
Czwartek, 09 maja 2013 11:51
Ekonomiczne Forum Młodych jest platformą wymiany myśli i poszukiwania wspólnych rozwiązań na arenie krajowej i międzynarodowej z udziałem młodych ludzi oraz ekspertów z różnych dziedzin. Spotykamy się w Katowicach już po raz czwarty.
 
        
   

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

 

13 maja 2013

Wydarzenie otwierające IV Ekonomiczne Forum Młodych

14 maja 2013

I BLOK TEMATYCZNY

"Moda na Śląsk"

Panel I
"Biznes po ślunsku"
Godz. 9:00 – 11:00

Śląskość staje się coraz bardziej atrakcyjna. Język śląski zaczyna zdobywać przestrzeń publiczną. To nie tylko teksty po śląsku w regionalnej prasie, coraz liczniejsze śląskojęzyczne reklamy. To także śląski Facebook, google, youtube, a ostatnio nawet gry komputerowe. To bez wątpienia jedynie element , który pokazuje, że zapotrzebowanie na śląskość jest ogromne. Tym lepiej, jeśli ta śląskość nie jest zamykana w skansenie, nie stanowi już reliktu przeszłości kojarzonego z dziadkiem i babcią i śląskimi „szlagrami” w TV. Panel „Biznes po ślunsku" pragnie zaprezentować ciekawe przykłady śląskich przedsiębiorców i zastanowić się nad ich fenomenem popularności w internecie.

Prezentacja wprowadzająca do dyskusji:

Projekt METROPOLIS - projekt podejmuje próbę zmierzenia się ze stereotypowym wizerunkiem Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz stworzenia współczesnego portretu regionu przy użyciu narzędzi sztuk wizualnych. Program projektu opiera się na serii rezydencji artystycznych dla twórców wizualnych oraz aktywnościach opartych na współpracy artystów z mieszkańcami regionu.

Zakres tematyczny:

 • Wskazanie coraz większej popularności młodych biznesów, które inspiracje czerpią ze śląskich tradycji, a model biznesowy opierają na nowatorskich formach przekazu.
 • Próba odpowiedzi na pytanie czy śląskość może być atrakcyjna poza Śląskiem, czy produkt bazujący na śląskich tradycjach sprzeda się w innych regionach kraju i jak to zrobić.
 • Dlaczego Śląsk nie ma swojego gadżetu reklamowego i co by to mogło być?
 • Czy obecna „moda na Śląsk” jest chwilowa, czy może jest to stały trend?

Wśród zaproszonych ekspertów m.in.:

 1. Klaudia Roksela - Śląski projekt „Gryfnie” – projekt osób zakochanych w „ślunski godce”, którzy propagują tradycje dawnego i obecnego Śląska w nowoczesny sposób, to również kolekcja rzeczy inspirowanych śląskim słownictwem.
 2. Marta Frank – projekt „Sadza Soap” – Sadza Soap to niezwykłe mydło, bo w kształcie bryły węgla oryginalnie wydobytej 320 metrów pod ziemią w zabrzańskiej kopalni. To produkt silnie inspirowany Śląskiem – regionem, gdzie węgiel zawsze był największym bogactwem, a górnicza tradycja szanowana jest do dziś.
 3. dr Krzysztof Bierwiaczonek – wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, specjalista z zakresu socjologii miasta i przestrzeni. Autor wielu publikacji.
 4. Ilona Kanclerz - modą zajmuje się już od 20 lat, organizatorka imprezy Modny Śląsk, której motywem przewodnim jest m oda inspirowana kulturą folkową, a wydarzenie służy promocji oraz integracji środowisk modowych na Śląsku.

Moderator: Przemysław Grzywa - wiceprzewodniczący Forum Młodych RIG w Katowicach, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, marketingowiec w polskim oddziale międzynarodowej korporacji produkujacej maszyny
dla przemysłu wydobywczego, członek The Chartered Institute of Marketing z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Panel II
Ile Śląska w Śląsku?
Godz. 11:30 – 13:30

Próba odpowiedzi na pytanie: jak powinna wyglądać promocja regionu tak ściśle związanego z dziedzictwem przemysłowym, regionu „węgla i stali”, który na nowo próbuje zdefiniować swoją tożsamość? Podczas dyskusji zaprezentowane zostaną sukcesy rewitalizacji miejsc poprzemysłowych oraz przedyskutowana zostanie strategia promocji regionu, który mimo tego, że jest tak niejednorodnym pod względem etnicznym i kulturowym, powinien prowadzić bardzo spójną strategię komunikacji i promocji.

Prezentacja wprowadzająca do dyskusji:

Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO -– unikatowe na skalę światową muzeum znajdujące się w podziemiach nieczynnej kopalni węgla kamiennego z zachowanymi wyrobiskami muzealnymi, które nie mają odpowiednika w innych muzeach na świecie.

Zakres tematyczny:

 • Wykorzystanie i rewitalizacja terenów poprzemysłowych w celach kulturalnych i biznesowych dobrym pomysłem na rozwój turystyki i biznesu na Śląsku?
 • Dlaczego warto inwestować w dziedzictwo przemysłowe i jaki potencjał może mieć w sobie zabudowa poprzemysłowa typu kopalnie i huty?
 • Czy istnieje spójna polityka promocji Śląska? Jakie cele stawiane są przed strategią promocji?
 • Czy prowadzone działania promocyjne mają za cel przyciągnąć biznes, turystów czy zachęcać do zamieszkania na Śląsku? Jak przekonać mieszkańców do realizowanej strategii?

Wśród zaproszonych ekspertów m.in.:

 1. Barbara Szafir – Zastępczyni Dyrektora Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Obecnie koordynuje m.in. pracę projektu Design Silesia.
 2. Tomasz Stemplewski – dyrektor Wydziału Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
 3. Piotr Zaczkowski – dyrektor Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów - autorski program działań w dziedzinie muzyki, filmu, designu, sztuk wizualnych, edukacji, ekologii, teatru, a także sportu.
 4. dr Maria Buszman-Witańska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Public Relations.

Moderator: Janusz Dramski - przewodniczący Forum Młodych RIG w Katowicach, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Politechniki Śląskiej, uczestnik programu Executive MBA, szef biura wsparcia sprzedaży w centrali jednego z banków w Polsce, trener biznesu, lider społeczny.

WARSZTAT nr 1
Zaprojektuj symbol/gadżet woj. śląskiego
Godz. 14:00 – 16:00

Zajęcia prowadzone przez moderatorów w podgrupach w formie warsztatu, których celem będzie zaprojektowanie zaprojektowanie gadżetu, który mógłby pojawić się w sprzedaży, jako symbol promujący region.

15 maja 2013

II BLOK TEMATYCZNY

"Katowice – śląskie, polskie, europejskie"

Panel III
Nowoczesne, czyli jakie…? Obecne kierunki rozwoju miast europejskich
Godz. 9:00 – 11:00

Dyskusja nad kierunkami rozwoju nowoczesnego miasta, które ma być przyjazne dla młodych ludzi, zachęcać młodych przedsiębiorców do zakładania firm i zamieszkania w mieście. Analiza różnych przykładów i poglądów. Chcemy przyjrzeć się przykładom z Polski i Europy, by zastanowić się nad zestawem cech przyjaznego dla mieszkańców miasta przyszłości.

Wątki tematyczne:

 • Tendencje w rozwoju miast europejskich.
 • Spójna polityka w planowaniu przestrzennym między sąsiednimi gminami, a jakość życia?
 • Działania przyśpieszające wzrost gospodarczy – prorozwojowe, czy prospołeczne?
 • „Łatwe pieniądze szczęścia nie dają” na przykładzie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na rozwój miast.
 • Wpływ projektów infrastrukturalnych na rozwój miast i zmianę dotychczasowego ich wizerunku.
 • Czy budować nowy wizerunek miasta poprzemysłowego, czy skupiać się na tradycji?
 • Zróżnicowanie w rozwoju miast w kraju – podział Polski na „Polskę A” i „Polskę B”.
 • Partycypacja społeczeństwa w procesie rozwoju miasta.
 • Co się zmieni za 10 lat? – innowacyjne propozycje ekspertów w zarządzaniu miastem.

Wśród zaproszonych ekspertów m.in.:

 1. Wojciech Kania – przedsiębiorca, właściciel „Wodnej Wieży” w Pszczynie, wizjonerskiej restauracji, która została wyróżniona w zestawieniu „Poland 100 Best Restaurants”.
 2. Katarzyna Staś - naczelnik Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Katowice.
 3. dr Adam Drobniak – Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. Krzysztof Mejer - właściciel agencji PR Mejer Public Relations, doradca z zakresu media relations i PR kryzysowego, w latach 2006 – 2010 producent programu UWAGA! TVN, od 2001 roku rzecznik prasowy dwóch kolejnych wojewodów śląskich.

Moderator: Grzegorz Kiszluk – jeden z pionierów reklamy w Polsce, członek jury festiwali: Camerimage, Crackfilm, Złote Orły, Boomerang, Media Trendy, KTR. Od 11 lat uczestnik rynku marketingu miejsc. Twórca platformy Brief for Poland służącej wymianie doświadczeń między regionami. Ekspert w dziedzinie marketingu miejsc. Redaktor naczelny magazynu BRIEF.

Panel IV
Katowice - dla odmiany?
Godz. 11:30 – 13:00

Próba odpowiedzi na tezy postawione w pierwszym panelu i dyskusja o tym jak powinna wyglądać nowoczesna przestrzeń publiczna w mieście takim jak Katowice, która ma być atrakcyjna i przyciągać młodych ludzi, być - jednym słowem – sexi.

Prezentacja wprowadzająca do dyskusji:
Daniel Muc (IMAGO PR) – prezentacja wyników badań nad wizerunkiem Katowic.

Zakres tematyczny:

 • Różnice w postrzeganiu miasta przez mieszkańców, a osoby przyjezdne.
 • Katowice - sexi city?
 • Wizerunek Katowic i jak chcemy by odbierano Katowice?
 • Sposoby przyciągnięcia młodych ludzi do miasta.
 • Wizerunek miasta w oczach młodych ludzi.
 • Przyjazna przestrzeń w centrum Katowic – czy to możliwe?

Wśród zaproszonych ekspertów m.in.:

 1. Marcin Stańczyk – Kierownik Referatu Promocji Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice
 2. Grzegorz Sowiński – architekt, właściciel firmy DiS Sowińscy, autor jednego z projektów zagospodarowania rynku w Katowicach.
 3. Michał Buszek - Architekt Miasta Katowice, doradca Prezydenta Katowic ds. architektury i urbanistyki.
 4. Martyna Fołta – kulturoznawczyni, kurator, doktorantka w Pracowni Estetyki Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Członkini Stowarzyszenia Moje Miasto.

Moderator: Grzegorz Kiszluk – jeden z pionierów reklamy w Polsce, członek jury festiwali: Camerimage, Crackfilm, Złote Orły, Boomerang, Media Trendy, KTR. Od 11 lat uczestnik rynku marketingu miejsc. Twórca platformy Brief for Poland służącej wymianie doświadczeń między regionami. Ekspert w dziedzinie marketingu miejsc. Redaktor naczelny magazynu BRIEF.

WARSZTAT nr 2 EFM 2013
Odpowiedzialni za miasto – współtworzymy swoją przestrzeń
Godz. 14:00 – 16:00

Warsztat ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób młodzi ludzie postrzegają miasto swoich marzeń? Chcemy określić jak powinna wyglądać nowoczesna przestrzeń publiczna w mieście takim jak Katowice, by stała się przyjaznym centrum spotkań i spędzania wolnego czasu.

Założenie warsztatu: aktywizacja młodych ludzi w proces projektowania przestrzeni publicznej

Warsztaty poprowadzą: DiG Sowińscy i architekt Aleksander Krajewski

ZAPISY

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W tytule e-maila należy wpisać numer wybranego panelu, a w treści: imię i nazwisko, student/pracownik, uczelnia/instytucja, e-mail oraz nr telefonu.

Decyduje kolejność zgłoszeń – limitowana ilość miejsc na każdym panelu.

Można zapisywać się na dowolną ilość paneli. Organizator będzie wysyłał potwierdzenie rezerwacji miejsca na danym panelu drogą mailową.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 maja 2013.

 

 
 
Który język obcy chciałbyś doskonale znać?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości 

 
 
 
© 2009-2014 www.eSpinacz.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronie materiałów bez wiedzy i zgody redakcji - zabronione.
Pomoc przy aktualizacji serwisu - Coffeewebsite.pl