Ogrzewanie może być ekologiczne
Sobota, 24 marca 2012 20:12
Myśląc o „ogrzewaniu mieszkania” najczęściej wyobrażamy sobie domek jednorodzinny z kominem, z którego wydobywa się dym. Czy jednak ten dym jest ekologiczny? A czy węgiel kamienny lub gaz potrzebny do ogrzewania wciąż się opłaca? Są też alternatywne formy produkcji ciepła dla mieszkania, które mogą być zarówno bezpieczne dla środowiska, jak i przystępne cenowo.
 
.
 

 

 

Nowoczesne technologie w branży budowlanej, związane z energią odnawialną, coraz częściej spotykane są w rozwiązaniach dla nowo powstających budowli. Stopniowa zmiana myślenia w procesie oszczędzania i rozwój ekologii pozwoliły na częściowe zahamowanie drogich inwestycji, które nie przynosiłyby realnych oszczędności w eksploatacji. Tradycyjne nośniki energii (jak np. węgiel kamienny) stają się coraz droższe. Dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii możemy zyskać możliwość oszczędności pieniędzy rozłożoną na kilkuletni okres eksploatacyjny.

 

Przykład ekologicznej instalacji solarnej

Przeanalizujmy sytuację wolnostojącego domu jednorodzinnego, w którym zainstalowano system solarny. Czy wprowadzenie ekologicznych rozwiązań rzeczywiście się opłaca? Sprawdźmy na konkretnym przykładzie, jaki wpływ na oszczędności będzie miało zastosowanie kolektora słonecznego mieszczącego się na dachu. Przyjmijmy, że w domu mieszka 4-osobowa rodzina i jej miesięczny wydatek na ogrzewanie ciepłej wody przy użyciu gazu wynosi 130 zł (w ciągu roku będzie to już kwota 1560 zł). Jak podaje większość producentów systemów solarnych, oszczędności mogą wynieść od 40 do nawet 70%, czyli w naszym przypadku będzie to kwota rzędu od 624 zł do 1092 zł. Suma korzyści zależy w głównej mierze od położenia geograficznego, technologii wykonania kolektorów oraz ich prawidłowego zorientowania na południe.

 

 

 

Według cen ofertowych znalezionych w internecie, na chwilę obecną najtańszy koszt instalacji solarnej z rurami próżniowymi wynosi około 7000 zł. Przyjmijmy okres eksploatacji kolektora na 25 lat. Zatem jak podzielimy 7000 zł przez 25 lat, wyjdzie nam kwota 280 zł na rok. Tyle będziemy co miesiąc spłacać kupno systemu solarnego. Kolejnym kosztem jest koszt energii zużytej do zasilania całego systemu wraz z pompą wody pracującą dziennie średnio ok. 4 godziny. Według danych dostępnych w internecie jest to koszt rzędu 80 zł na rok. W instalacji solarnej co 6 lat należy zmieniać płyn. Nie można z tego zrezygnować, bo wydajność całego układu może znacząco spaść. Wartość wymiany to ok. 500 zł wraz z robocizną. Średni koszt na rok to zatem 83 zł.

Porównując koszty wynikające ze stosowania ogrzewania gazowego z kosztami użytkowania systemu solarnego można zauważyć, że w 9 roku użytkowania następuje zrównanie się wydatków na kolektory z uzyskanymi oszczędnościami. Zatem, jak wynika z powyższej analizy, korzystanie z ogrzewania solarnego przynosi nam większe korzyści finansowe, dzięki czemu po 25 latach użytkowania ogrzewania wody za pomocą instalacji solarnej (a nie gazowej) zaoszczędzamy nawet ok. 12 000 zł.

 

 

Wnioski

 

 

Energia słoneczna jest ekologicznym odnawialnym źródłem energii. Wszystkich, dla których środowisko jest ważniejsze niż pieniądze, zachęcam do inwestowania w takie systemy. Czas zwrotu inwestycji nie jest krótki, dlatego największe efekty przyniosą w domach, gdzie podgrzewanie wody użytkowej lub systemu centralnego ogrzewania jest realizowane drogim paliwem np. olejem opałowym, gazem czy energią elektryczną. Z pewnością decyzja o zakupie systemu grzewczego z późniejszą możliwością rozbudowy o dowolny system: solarny, geotermalny czy fotowoltaiczny znacząco zredukuje koszty związane z ogrzewaniem. Obecnie dodatkowym czynnikiem przemawiającym za realizacją systemu solarnego są realne szanse na uzyskanie dopłaty finansowej w perspektywie kilku najbliższych lat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

 

Piotr Radomski, Jacek Słowicki

Studenckie Koła Naukowe „Nieruchomości”

Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice

 

 

 


Energia ze słońca, ziemi i powietrza

 

Kolektory słoneczne to urządzenia wykorzystujące energię promieniowania słonecznego, które w postaci fal dociera do Ziemi. Zachodzi w nich zjawisko tzw. konwersji, czyli zamiany energii promieniowania słonecznego na ciepło, które jest następnie oddawane do zbiornika z wodą. Dzięki temu woda zostaje podgrzana, a potem wprowadzona do obiegu instalacji użytkowej.

Ogrzewanie geotermalne jest metodą ogrzewania wnętrza budynku przy wykorzystaniu naturalnego ciepła pobieranego z otoczenia (obecnego w gruncie, zbiornikach wodnych czy powietrzu), rozprowadzanego później przy użyciu pompy. Lekko podgrzana woda z otoczenia, przechodząc przez zbiornik, zostaje sztucznie sprężona, co skutkuje nagłym zwiększeniem jej temperatury. Zasada działania polega na odwróceniu procesu stosowanego w lodówkach, gdzie ciepło jest wypompowywane z wnętrza lodówki do otoczenia.

Ogniwa fotowoltaiczne umieszczane są przeważnie na dachach - podobnie jak większość kolektorów słonecznych.  Służą do bezpośredniej zamiany energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Mechanizm działania polega na przemieszczeniu się ładunków elektrycznych, które są powodem pojawienia się różnicy potencjałów, czyli w konsekwencji dochodzi do wytworzenia się napięcia elektrycznego wewnątrz panelu. 

 
 
Który język obcy chciałbyś doskonale znać?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

 
 
 
© 2009-2014 www.eSpinacz.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronie materiałów bez wiedzy i zgody redakcji - zabronione.
Pomoc przy aktualizacji serwisu - Coffeewebsite.pl