Uczelnia przyjazna pracodawcom
Środa, 02 lutego 2011 14:35

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych opublikował Raport, w którym przedstawiono analizę ocen dokonanych przez uczelnie, studentów, absolwentów oraz pracodawców. Na listach „Top 10” znalazły się również uczelnie z województwa śląskiego.

 

 

.

 

Przeprowadzone w ramach projektu analizy jednoznacznie wykazały, iż z punktu widzenia pracodawcy najbardziej poszukiwane u kandydatów do pracy są wiedza i umiejętności oraz doświadczenie zawodowe (83%). Okazuje się natomiast, iż kwestią wtórną jest to, jakie wymagania finansowe ma kandydat do pracy (24%) czy jaką uczelnię ukończył (zaledwie 15%). Jest to istotna informacja dla szkół wyższych, gdyż wskazuje, iż prestiż uczelni w długim okresie czasu zależy przede wszystkim od tego, czy kształci ona młodzież zgodnie z potrzebami rynku pracy. Najczęściej wskazywaną przez pracodawców umiejętnością deficytową była umiejętność łączenia teorii z praktyką (aż 45%). Znaczna skala deficytu występuje również w przypadku umiejętności organizacji pracy (37%), obsługi klienta i kontaktu z klientem (34%), rozwiązywania problemów (32%) czy znajomości języków obcych (30%).

Odpowiedzi absolwentów, którym po zakończeniu nauki udało się znaleźć pracę potwierdzają obraz rysujący się na podstawie analizy ocen pracodawców odnośnie podstawowych kryteriów wyboru kandydatów do pracy – wiedza i umiejętności są decydującym czynnikiem (24%). Wciąż ogromne znaczenie mają kontakty nieformalne – nieco ponad 1/5 absolwentów znalazła pracę jednie dzięki posiadanym znajomościom. Poziom wykształcenia (11%) i prestiż uczelni (5%) wydają się być drugorzędne.

Pracodawcy patrzą na uczelnie głównie przez pryzmat przygotowania absolwentów do pracy zawodowej. Na 5 miejscu, w rankingu obejmującym ponad 50 uczelni z całego kraju, znalazł się Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Z kolei wśród wskazań absolwentów, w zestawieniu „Top 10” biorącym pod uwagę przede wszystkim stopień fachowości i przygotowania kadry akademickiej, warunki studiowania oraz zdobytą wiedzę przydatną w pracy zawodowej znalazły się aż 3 uczelnie z naszego województwa. Wszystkie prywatne: na miejscu 5 – Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka, na miejscu 6 – Wyższa Szkoła Humanitas z Sosnowca, a na miejscu 8 – Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej.

 

MSz, MM

 


 
 
Który język obcy chciałbyś doskonale znać?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

 
 
 
© 2009-2014 www.eSpinacz.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronie materiałów bez wiedzy i zgody redakcji - zabronione.
Pomoc przy aktualizacji serwisu - Coffeewebsite.pl