W Chorzowie rozbiją atom
Środa, 08 grudnia 2010 18:42

ŚMCEiBI, czyli Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie rośnie jak na drożdżach. Już za kilkanaście miesięcy studenci będą tam łączyli m.in. wiedzę fizyczną z medycyną, chemiczną z informatyką oraz matematyczną i materiałową.

 

.

 

 

To kolejny projekt Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych. Obiekt zaczęto budować w lutym 2010 roku. Koniec prac przewidziany jest na listopad 2011 – niemal 4 miesiące przed planowanym terminem. Spokojnie można powiedzieć, że w letnim semestrze roku akademickiego 2011/12 pojawią się tam pierwsi studenci.

 

Innowacyjność na 1 miejscu

Głównym celem powstania ŚMCEiBI jest wzrost innowacyjności oraz rozwój gospodarczy regionu. Pod tymi skomplikowanymi pojęciami kryje się wola zwiększenia dostępu studentów do nowoczesnych technologii, których tak bardzo u nas brakuje – zwłaszcza unikatowej i nowoczesnej aparatury laboratoryjnej. Z kolei rozwój gospodarczy ma być poprzedzony rozwojem wysokich technologii i przenikanie do gospodarki dobrze wykształconej kadry zawodowej. Dzięki projektowi, uczelnie będą mogły szybciej reagować na zmiany otoczenia gospodarczego. Przy Centrum zostanie utworzona specjalna jednostka, która będzie prowadzić analizy rynku, w tym zbierać dane odnośnie oczekiwań pracodawców w zakresie pożądanych kwalifikacji i umiejętności.

 

 

 

Imponujący i dobrze wyposażony obiekt

Budynek przeznaczony będzie dla ok. 1200 studentów. Będzie spełniał zarówno dydaktyczne, jak i naukowe funkcje. Powstaną w nim 52 nowe stanowiska do prowadzenie zajęć laboratoryjnych, m.in. w pracowniach rentgenowskich, mikroskopii elektronowej, badań własności magnetycznych oraz własności elektrycznych. Zostaną utworzone pracownie m.in. fizyki medycznej, pracownie syntezy chemicznej i wyspecjalizowane laboratoria biologiczne. Wyposażenie Centrum w wysokiej klasy aparaturę zapewni studentom i doktorantom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych i będzie gwarancją jego wysokiego poziomu dydaktyczno-naukowego. Wykłady i inne zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w salach wykładowych, seminaryjnych wyposażonych w urządzenia multimedialne. Nowoczesne rozwiązania technologiczne bez wątpienia zapewnią wysokie standardy studiowania.

 

 

 

Obiekt powstaje na terenie powojskowym i jest wolny od zakłóceń mechanicznych i elektromagnetycznych. To dość istotne, bo zapewnia wysoką czułość pomiarową. Budynek będzie się składał z 2 bloków 3- i 4-kondygnacyjnych (przyziemie, parter i 2 piętra). Całość została zaprojektowana zgodnie ze światowymi tendencjami. Ciekawa architektonicznie bryła będzie stwarzała studentom doskonałą przestrzeń do nauki i wypoczynku. O estetycznej atrakcyjności miejsca będą świadczyły wszechobecne w budynku palmy, liczne miejsca spotkań, przestronna biblioteka z wolnym dostępem do półek i całkowicie przeszkloną jedną ze ścian z widokiem na park z pomnikiem Powstańca Śląskiego. To jeszcze nie wszystko. Obszar wokół budynku jest na tyle rozległy, że w przyszłości będzie pozwalać na wzniesienie nowych inwestycji. Budowany kampus ma szansę stać się również centrum sportowo-rozrywkowym, bowiem projekt zagospodarowania przestrzennego okolic uwzględnia możliwość utworzenia Sali sportowej, boisk sportowych, rollareny czy nawet kręgielni.

 

 

 

Oferta edukacyjna

Z obiektu korzystać będą przede wszystkim studenci Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa i Centrum Onkologii w Gliwicach. Najważniejszą zaletą oferty edukacyjnej będzie interdyscyplinarność kierunków i specjalności. Wiele z nich będzie miało unikatowe i autorskie programy studiów. Wśród specjalizacji będzie można znaleźć m.in.:

• biofizykę

• optykę w medycynie

• metody fizyki jądrowej w medycynie

• biomateriały

• bioinformatykę

• chemię leków

• chemię informatyczną

• matematykę przemysłową

• nano-karbo-technologię

Duże znaczenie dla jakości kształcenia ma mieć udział studentów i doktorantów w międzynarodowej wymianie dydaktycznej i naukowej. Uczestnicząc aktywnie w międzynarodowej współpracy naukowej studenci będą mieć możliwość prowadzenia badań naukowych w renomowanych zagranicznych uczelniach przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi badawczych. Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą przez wybitnych specjalistów, z doświadczeniem wyniesionym z wiodących w skali światowej uczelni i ośrodków naukowych.

 

 

 

Realizacja robót prowadzona jest z dużym wyprzedzeniem. W budynku w stanie surowym trwają już prace wykończeniowe. Co ciekawe, na dachach zostaną zainstalowane solary, dzięki którym będzie częściowo produkowane ciepło i tzw. „woda lodowa” schładzająca budynek. Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych ma się stać miejscem otwartym dla wszystkich – nie tylko studentów z jednej uczelni. Po zakończonej edukacji, absolwent powinien spokojnie móc znaleźć pracę w wyuczonym zawodzie.

 

tekst i fot. Marek Szulc

 
 
Który język obcy chciałbyś doskonale znać?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości 

 
 
 
© 2009-2014 www.eSpinacz.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronie materiałów bez wiedzy i zgody redakcji - zabronione.
Pomoc przy aktualizacji serwisu - Coffeewebsite.pl