Atomowy Autobus
Sobota, 04 grudnia 2010 18:07
6 grudnia 2010 r. na Uniwersytet Śląski zawita mobilne laboratorium. „Atomowy Autobus”, który ma się przyczynić do upowszechniania wiedzy o energii nuklearnej, zaparkuje przed rektoratem uczelni.
 
 
.
 
 
Celem projektu „Atomowy Autobus − Mobilne Laboratorium” jest przekazanie informacji nt. pokojowego wykorzystania energii jądrowej w kontekście rządowego programu budowy elektrowni atomowej w Polsce. Projekt edukacyjny realizowany jest w największych ośrodkach akademickich w Polsce. 

Program seminariów w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego:
* godz. 12.00 – „Jądrowe reaktory energetyczne – budowa, zasada działania, eksploatacja”;
* godz. 13.00 – „STOP! UWAGA! Promieniowanie jonizujące”;
* godz. 14.00 – „Biologiczne skutki promieniowania”;
* godz. 15.00 – „Czy awaria w Czarnobylu może się powtórzyć?”.

Ponadto, w bezpośrednich rozmowach ze studentami wokół stoiska informacyjno-edukacyjnego oraz podczas seminariów, pracownicy Fundacji oferować będą obiektywną i aktualną wiedzę m.in. w zakresie ochrony radiologicznej, istoty promieniotwórczości, stosowanych technologii budowy reaktorów i systemów zabezpieczeń oraz kosztów budowy przyszłej elektrowni jądrowej przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych.

Autobus będzie mobilnym centrum informacyjnym, wyposażonym w szereg pomocy dydaktycznych (sprzęt audiowizualny, obiekty i urządzenia demonstracyjne oraz minilaboratorium atomistyki), które będą prezentowane i udostępniane wizytującym. Pracownicy Fundacji zaangażowani w projekt, oprócz prezentacji oraz dystrybucji ulotek i broszur, będą mieli możliwość przeprowadzania ciekawych pokazów i doświadczeń z zakresu fizyki jądrowej oraz ochrony radiologicznej, a także zademonstrowania działania typowej elektrowni jądrowej za pomocą specjalnie przygotowanego modelu!
 
 
 
 

Opis prezentowanych zagadnień
 
Część 1 – „Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna”
 
Celem tego części stanowiska będzie przybliżenie uczestnikom podstawowych zagadnień fizyki jądrowej: istoty promieniotwórczości, własności promieniowania niejonizującego i jonizującego (elektromagnetycznego i korpuskularnego) oraz ochrony radiologicznej.

Pokazy:

A) Promieniowanie niejonizujące

Ważnym elementem będzie widmo promieniowania elektromagnetycznego przygotowane na banerze (o wysokości ok. 40 cm), podwieszone pod sufitem i ciągnące się wzdłuż jednej ze ścian namiotu. W miarę możliwości prezentować będziemy proste demonstracje:

1. Czy wiesz, że emitujesz promieniowanie podczerwone? - pokaz z użyciem kamery termowizyjnej.
2. Zastosowanie promieniowania UV w życiu codziennym - prosty pokaz z lampą UV i przedmiotami codziennego użytku: banknoty, bilety, proszek do prania…
3. Zjawisko fosforescencji – przedstawimy zjawisko świecenia niektórych substancji światłem własnym, wywołane uprzednim naświetleniem z zewnątrz. W tym przypadku światłem z lampy błyskowej wzbudzać będziemy do świecenia tabliczki ewakuacyjne fosforescencyjne.
4. OPCJONALNIE: Pokazy z optyki: rozszczepienie światła białego w pryzmacie, interferencja i dyfrakcja.

B) Promieniowanie jonizujące
 
1. Na czym polega jonizacja? - pokaz ze źródłem promieniowania alfa/beta oraz elektroskopem.
2. Rodzaje promieniowania jonizującego i ich własności – odchylanie w polu magnetycznym promieniowania α, β, γ.
3. Zasady ochrony radiologicznej – badanie zależności natężenia promieniowania jonizującego od odległości źródło-detektor dla trzech rodzajów promieniowania – α, β, γ; badanie przechodzenia promieniowania α, β i γ przez takie materiały jak powietrze, papier, aluminium i ołów.
4. Dozymetria biologiczna - przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące wpływu promieniowania jonizującego na organizm człowieka, a także na środowisko. Omówione zostanę metody retrospektywnej oceny dawki pochłoniętej za pomocą technik cytogenetycznych oraz to, kiedy i w jakiej sytuacji należy wykonać takie badania. Zwiedzający będą mogli obejrzeć pod mikroskopem preparaty z różnymi aberracjami chromosomowymi, a także dowiedzą się o najnowszych badaniach prowadzonych w dziedzinie radiobiologii. 
5. Promieniotwórczość na co dzień - w trakcie pokazu będziemy mierzyć detektorem poziom promieniowania jonizującego emitowanego przez różne przedmioty codziennego użytku (radioaktywny zegarek, sól niskosodowa, nawóz sztuczny,…) materiały budowlane. Powiemy także, jakie są dopuszczalne normy radioaktywności materiałów w Polsce.
6. Promieniowanie jonizujące jest wszędzie! – tuż przy wyjściu z namiotu ustawiony zostanie detektor scyntylacyjny, który nonstop mierzyć będzie naturalne tło promieniowania jonizującego.
Stoisko dopełniać będą plansze opisujące zjawiska prezentowane w pokazach, uzupełnione o informacje dotyczące historii odkrycia promieniotwórczości oraz zastosowania fizyki jądrowej w medycynie.
 
 
 
 

Część 2 – Energetyka jądrowa

Celem tej prezentacji będzie przybliżenie wszystkim zwiedzającym zasady działania rektorów jądrowych, rozpoczynając od pojedynczego rozszczepienia jądra uranu do generowania prądu przez turbiny. Odpowiemy na pytania: czy elektrownia jądrowa jest bezpieczna i dlaczego istnieje konieczność rozpoczęcia programu energetyki jądrowej w Polsce. Ułatwi to kilka specjalnie przygotowanych pokazów:

1. Jak działa typowa elektrownia jądrowa? Istotnym elementem będzie pionowa makieta (schemat) elektrowni jądrowej o wymiarach 1,5 x 1 m. Makieta będzie niestandardowa – uzupełniona o elektryczne elementy – podświetlone obiegi chłodzenia i rdzeń reaktora, silniczek (w miejscu turbiny) oraz żarówkę (na schemacie umieszczoną w miejscu ostatecznego odbiorcy energii elektrycznej). Uruchamiając przyciskiem elektrownię – rozpoczynamy reakcję łańcuchową, włączamy obiegi chłodzenia i napędzamy turbinę – wszystko sygnalizowane i obrazowane kolorowymi światełkami. 
2. Pastylka paliwowa od środka – przedstawimy modele (w powiększonej skali) dwóch typów paliwa jądrowego – pastylek przeznaczonych do typowych rektorów wodno-ciśnieniowych, a także paliwa kulowego do reaktorów wysokotemperaturowych. 
3. Ile paliwa potrzebujemy do elektrowni węglowej, a ile do jądrowej o mocy 1000 MW? - przedstawimy to ustawiając kolejkę elektryczną z załadowanymi węglem wagonami oraz tir – zabawkę z atrapą paliwa jądrowego.
4. Wartość energetyczna różnych materiałów opałowych - zaprezentujemy kilka typowych surowców energetycznych, jak węgiel kamienny i brunatny, brykiety ze słomy, … i omówimy ich wydajność energetyczną. Zwiedzający będzie mógł zobaczyć, jaka ilość różnych surowców energetycznych potrzebna jest do zagotowania np. jednej szklanki wody.
5. Jak powstaje elektrownia jądrowa w 50 miesięcy? – na dużym 40’’ ekranie zaprezentowany zostanie film o możliwość wybudowania kompleksu elektrowni jądrowej już w 50 miesięcy. Animacja trwa 5 minut i będzie prezentowana non stop.

Całość uzupełniać będą plansze poruszające następujące zagadnienia:

Zużycie energii przez gospodarstwa indywidualne, przemysł, transport (zużycie ropy naftowej).
Elektrownie konwencjonalne i niekonwencjonalne – porównanie elektrowni jądrowej i węglowej.
Zasoby surowców energetycznych i ich aktualne zapotrzebowanie w Polsce i na Świecie.
Historia energetyki jądrowej.
Fizyka rozszczepienia. Zasada działania reaktora jądrowego – jakie warunki muszą być spełnione, aby zaszła kontrolowana reakcja łańcuchowa?
Światowe zasoby uranu i toru.
Typy reaktorów energetycznych (mapa świata – rozmieszczenie reaktorów) i rozwój nowych technologii.
Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, awarie i ich klasyfikacje (skala INES).
Co wydarzyło się w Czarnobylu? Dlaczego taka awaria nigdy więcej nie powinna się powtórzyć? Porównanie reaktorów RBMK i PWR.
Odpady promieniotwórcze – co z nimi robimy?
Prognozy zapotrzebowania na energię, jak je pokryć?
Energetyka jądrowa a odnawialne źródła energii.
Ekonomiczne uwarunkowania dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.
 
 
Który język obcy chciałbyś doskonale znać?
 
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości 

 
 
 
© 2009-2014 www.eSpinacz.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronie materiałów bez wiedzy i zgody redakcji - zabronione.
Pomoc przy aktualizacji serwisu - Coffeewebsite.pl